Etapy leczenia ortodontycznego

  • I wizyta – wykonanie: wycisków diagnostycznych, dokumentacji fotograficznej zewnątrzustnej i wewnątrzustnej, zdjęć rtg (zdjęcie pantomograficzne, cefalometryczne boczne),
  • II wizyta – przedstawienie planu leczenia,
  • III wizyta – założenie aparatu ortodontycznego,
  • regularne wizyty kontrolne (z reguły comiesięczne),
  • po zdjęciu aparatu – leczenie retencyjne.

Osoba z aparatem ortodontycznym podczas przeglądu u stomatologa


Z nami osiągniesz piękny i zdrowy uśmiech!